Người có của thường có hoành phi câu đối sơn son thếp vàng, nói chung người xưa còn có câu giàu có sinh lễ nghĩa, khi con cháu đầu tư tiền bạc để xây dựng hoặc lập bàn thờ tôn. Thứ đến, nhà không đủ ngân lượng để thếp vàng, thì vẫn nền son, nhưng chỉ thếp bạc thôi. Dân đen xưa dù nghèo đến đâu cũng gắng sắm sửa một bức hoành phi trong nhà, thường thì gỗ tạp, hoặc mang cơi trầu, đĩa xôi nhờ thầy đồ viết cho mấy chữ vào giấy, kính cẩn mà treo trên bàn thờ. Đó là biểu lộ Thành tâm kính với Thánh hiền. Bức hoành phi là lớp đầu tiên, đặt trên cùng của bàn thờ, chính yếu tập kết vào các nội dung: Công đức của ông bà ông vải để lại, chí hướng của ông bà ông vải, lời căn dặn của ông bà ông vải với con cháu...

Khám thờ

Phòng thờ gia tiên theo phong tục Việt Nam xưa thì có ngai thờ và Khám thờ.


Đối với bàn thờ Phật cao ngang ngực đặt trước khám thờ cao ngang mặt, trên Ngai thờ đặt Ngũ sự hoặc Thất sự. Ngũ sự gồm bát hương để ở giữa, hai chân đèn đặt hai bên, phía sau là lục bình cắm hoa đặt sau chân đèn bên trái và khay quả đặt sau chân đèn bên phải. Thất sự là gồm Ngũ sự cộng thêm đỉnh hương và đèn Thái cực, cách bày biện có khác tí đỉnh là đỉnh hương nằm giữa ngang chân đèn, bát hương đặt trước đỉnh hương và đèn Thái cực đặt sau đỉnh hương.


Cũng cần lưu ý về bàn thờ có cửa Cởi ra đóng lại bên trong đặt các linh vị ông bà ông vải, ngay chính giữa khám thờ viết hai chữ “Thần Chủ”. Xưa khi lập bàn thờ treo tường, gia chủ Dự bị mọi thứ như trên và chơi cờ “Thần Chủ” nhưng chữ “Chủ” thiếu một nét chấm, sau đó mời một vị quan có uy tín đến dùng son điền thêm nét chấm đó thì chữ Chủ mới đủ, lễ này gọi là khai hoa điểm nhãn.


Thời buổi hiện tại, phần nhiều các nhà ở không lập bàn thờ, tất thảy ngai thờ và khám thờ được thay thế bằng tủ thờ. Tủ thờ có độ cao ngang mặt, đặt sát vách phía trên bày biện đồ thờ phụng, phía dưới trong tủ chứa các vật dụng liên quan rất tiện dụng. Nếu nhà trệt ít phòng thì đặt tủ thờ ngay phòng khách đối mặt cửa ra vào, nếu có phòng thờ riêng thì bố trí cạnh phòng khách, đối mặt tủ thờ phải có cửa sổ để lấy dương khí. Còn với nhà lầu thì đặt trên tầng cao nhất, đối mặt tủ thờ cũng phải có cửa. Trên tủ thờ bày biện Ngũ sự hoặc Thất sự, sát vách đặt một ngai cao có bài vị Cửu Huyền Thất tổ, hai bên ngai đặt di ảnh của người thân.