Vì sao có người chơi song bình, có người chơi lộc bình gỗ? Lọ cũng không dùng để cắm hoa hay bất cứ thứ gì? Hạnh Mai (Hà Nội).


Ông Lê Quang Khang, chuyên gia văn hóa dân gian cho hay: Ngày xưa dân gian gọi cách chơi lọ là chơi lục bình gỗ. Do thời gian và truyền tai nhau nên lục bình bị biến tấu thành độc bình. Lọ độc bình có thể dùng cắm hoa hoặc không cắm. Tuy nhiên, vì lọ độc bình thường to và có các hình vẽ, câu đối nên được xem như một bức tranh để chơi, thưởng ngoạn.

Điều này tương tự chiếc đĩa để đựng thức ăn nhưng có tranh đẹp phía trong nên treo lên để thưởng ngoạn. Có hai cách chơi độc bình gỗ. Chơi 2 lọ gọi là song bình. Hai lọ phải được để song song nhau. Các hình vẽ trên bình phải cùng loại kể cả hình thức lẫn loại gỗ và đặc biệt là các hình vẽ này phải đối lập nhau.

Ví dụ, hai con hạc trên hai bình phải vẽ trong tư thế chầu nhau, hay hai câu thơ cũng phải đối nhau...

Cách chơi 1 bình được gọi là độc bình. Hình vẽ trên bình không cần đăng đối như một bài thơ độc lập.