bạn em dùng galaxy gio... mang ra hàng root máy rồi,, nó bảo muốn cho về ban đầu lúc chưa root máy thì có đc không.. và nếu được thì làm như nào ạ