Số là máy mình vừa bị rơi, hư mất màn hình.
Bây giờ ko biết đến đâu thay cho uy tính đây các bạn? Mình tìm hiểu thấy 15R 5521 có phiên bản có cảm ứng. Máy mình vốn ko có cảm ứng. Giờ thay màn cảm ứng được ko?
Cảm ơn các bạn.