Bạn là một nhà kinh doanh nước ngoài và đang có ý định kinh doanh vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, muốn nhanh thì phải nắm rõ, phải hiểu đúng, biết đầy đủ về quá trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mà đây không phải là một việc mà ai cũng làm được.

>>> Xem thêm : Thủ tục báo giảm lao động bhxh - Doanh nghiệp nên làm những điều này trước khi xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trong một doanh nghiệp, khi hơn 51% vốn điều lệ là từ nhà kinh doanh nước ngoài hoặc các công ty hợp danh có số lượng thành viên hợp danh chiếm phần lớn là cá nhân nước ngoài sẽ được cấp giấy phép kinh doanh. Đối với doanh nghiệp mà 51% vốn điều lệ đến từ các tổ chức kinh tế thì phải xin cấp giấy phép kinh doanh.Khi vốn điều lệ từ 51% trở lên đến từ nhà kinh doanh nước ngoài và tổ chức kinh tế, doanh nghiệp đó cũng phải xin cấp giấy phép kinh doanh. Những hoạt động bị pháp luật cấm hoặc vi phạm tiêu chuẩn đạo đức xã hội đều bị cấm kinh doanh kinh doanh, có thể kể đến một vài hoạt động như: mua bán chất ma túy, khoáng vật, hóa chất, kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật quý hiếm, hoạt động mại dâm, mua bán người, bộ phận cơ thể người, các hoạt động liên quan đến sinh sản vô tính trên cơ thể người.

Hiện nay, nước ta có khoảng 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, muốn kinh doanh vào các ngành nghề này, nhà kinh doanh phải đáp ứng được những điều kiện riêng của ngành đó. Đáp ứng được các điều kiện kinh doanh của WTO cũng như các công ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên thì nhà kinh doanh mới được cấp giấy phép kinh doanh đối với các ngành nghề thuộc lĩnh vực dịch vụ.

Nhà kinh doanh có thể tạo ra một dự án kinh doanh và thành lập một tổ chức kinh tế mới để tiến hành kinh doanh. Nhà kinh doanh cũng có thể thực hiện kinh doanh thông qua hình thức góp vốn vào công ty Việt Nam . Nhà kinh doanh có thể xin giấy phép kinh doanh khi tham gia kinh doanh các dự án xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lí và vận hành các công trình hạ tầng.

Khi tham gia ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC, nhà kinh doanh cũng được cấp giấy phép kinh doanh. Hay việc hợp tác với các đối tác là các doanh nghiệp, cá nhân người việt Nam thì cũng được tính là một hình thức kinh doanh hợp pháp, dễ dàng xin được giấy cấp phép từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Bạn là một nhà kinh doanh nước ngoài và đang có ý định kinh doanh vào thị trường Việt Nam. Đây là một loại giấy tờ quan trọng với doanh nghiệp, xong chưa nhiều người thực sự hiểu biết về nó, cũng như còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình xin cấp giấy phép kinh doanh.

>>> Xem thêm : dịch vụ làm giấy phép kinh doanh - Nhà kinh doanh cần chuẩn bị những gì để được cấp giấy phép kinh doanh