Khi nào doanh nghiệp cần lập thông báo hủy hóa đơn điện tử? Lập thông báo hủy hóa đơn điện tử như thế nào là đúng chuẩn nhất? Tất cả sẽ được giải đáp bởi đơn vị xuất hóa đơn điện tử ăn uống trong nội dung bài viết dưới đây.

Đối với đơn vị dùng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế

Khi có sai sót trên hóa đơn điện tử thì:
- Người bán và người mua cần phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ những sai sót
- Đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Thông báo hủy hóa đơn điện tử Phụ lục ban hành, kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP về công việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có những sai sót trong các trường hợp:
Có sai sót về tên, địa điểm của người mua nhưng không có sai mã số thuế, các nội dung khác không sai sót:
Có sai sót về mã số thuế, số tiền, thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hoá không đúng quy phương pháp, chất lượng,…
Bên cạnh đó, nếu Cơ quan thuế nhận dữ liệu hóa đơn điện tử và phát có những sai sót, cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo về hóa đơn điện tử cần phải rà soát cho người bán theo Mẫu số 05 (ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) để người bán kiểm tra sai sót.
Trong thời gian từ 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người bán gửi Thông báo hủy hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế theo Mẫu số 04 ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc làm hủy hóa đơn (nếu có)

Đối với đơn vị dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Khi phát hiện sai sót bên trên hóa đơn điện tử người bán thông báo cho người mua về hóa đơn có sai sót và thông báo với phần cơ quan thuế theo Mẫu số 04 trong những trường hợp:
Bên bán hàng phát hiện hoá đơn được lập có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua
Phát hiện các sai sót khi hoá đơn đã được lập và gửi cho bên bán
Ngoài ra, trường hợp Cơ quan thuế phát hiện hoá đơn điện tử đã được cấp mã sở hữu sai sót, Cơ quan thuế sẽ thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 (ban hành theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP).
Trong thời gian 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán cần kiểm tra và gửi Mẫu số 04 để thông báo về công việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.
Kế toán có thể lập thông báo hủy hóa đơn điện tử cho 1 hóa đơn sai sót:

Hãy liên hệ ngay theo để xuất hóa đơn điện tử tại An Giang Hotline: 0292.3767.111 để được hỗ trợ.

View more random threads: