1. THAY ĐỔI CHI PHÍ DỊCH VỤ HOÀN THIỆN ĐƠN HÀNG BỞI AMAZON FBA TẠI THỊ TRƯỜNG HOA KỲ & CHÂU ÂUĐể phản ánh sự thay đổi trong chi phí vận hành và đầu tư trong hệ thống trung tâm lưu trữ - giao hàng tại thị trường Hoa Kỳ & Châu u trong năm vừa qua và để đảm bảo trải nghiệm khách hàng tốt nhất ngay cả trong thời kỳ đại dịch trên toàn cầu, Amazon thông báo sự thay đổi về chi phí dịch vụ hoàn thiện đơn hàng với Amazon Fulfillment by Amazon (FBA) với thời gian cụ thể:
-Thị trường Hoa Kỳ: từ ngày 18/01/2022.
- Thị trường châu Âu: từ ngày 31/03/2022.

2. CHƯƠNG TRÌNH FBA SMALL & LIGHTHiệu lực từ ngày 29/10/2021, Amazon thực hiện hai thay đổi đối với chương trình vận chuyển FBA nhỏ và nhẹ:
-Để sản phẩm của nhà bán hàng dễ dàng tham gia chương trình, Amazon không yêu cầu tốc độ bán hàng tối thiểu đối với ASIN.
-Amazon không yêu cầu số lượng đơn vị tối thiểu cho mỗi ASIN trong mỗi lô hàng gửi đến các trung tâm hoàn thiện đơn hàng.


Để biết rõ thông tin về các thay đổi liên quan đến chi phí dịch vụ hoàn thiện đơn hàng với Fulfillment by Amazon (FBA), hãy truy cập Amazon Seller Central. Nhấn theo dõi Website, Fanpage và Youtube Amazon Global Selling Vietnam để cập nhật các thông tin mới nhất để kinh doanh trên Amazon