Đặc điểm nổi bật của khu công nghiệp
Khu công nghiệp thường không có dân cư sinh sống.

khu công nghiệp là gì

Chuyên sản xuất, chế biến các mặt hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, chẳng hạn như logistic, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng,...
Các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động trong khu công nghiệp đều được hưởng chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm tiền thuê đất khu công nghiệp,...

https://mytoan.com.vn/boc-tach-khoi-luong-la-gi/

Mỗi khu công nghiệp đều có ban quản lý riêng. Mỗi ban quản lý đều có tư cách pháp nhân, tài khoản, con dấu in hình quốc huy, được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí quản lý hành chính Nhà nước và hoạt động sự nghiệp

https://mytoan.com.vn