Thành lập công ty, doanh nghiệp chắc chắn là một mong ước của bất cứ người kinh doanh nào. Và hẳn sẽ có không ít thắc mắc được đặt ra, cụ thể như việc đăng ký thông tin doanh nghiệp và tiến hành tìm kiếm, tra cứu khi mọi thủ tục được hoàn thiện. Vậy cụ thể thì thông tin doanh nghiệp bao gồm những gì và những thủ tục pháp lý liên quan tới nó, hãy xem ngay bài viết này để có thể thông tin nhé.

>>> Xem thêm : thông tin doanh nghiệp - các thông tin cơ bản của một doanh nghiệp

Khi đi đăng ký thành lập, doanh nghiệp được cung cấp một mã số từ hệ thống thông tin quốc gia, chúng được gọi là mã số doanh nghiệp. Và đơn vị kinh doanh đó cần phải cung cấp thông tin này một cách công khai. Một thông tin nữa cần công khai đó chính là loại hình pháp lý. Doanh nghiệp có thể chọn lựa một trong năm hình thức bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai thành viên trở lên, cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh. Cá nhân, nhóm có vai trò quản lý trong doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ thông tin của mình tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong đó Điều 12 luật Doanh nghiệp năm 2014 có liệt kê rất cụ thể về những đối tượng này, bao gồm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát/kiểm soát viên, giám đốc, tổng giám đốc. Và những thông tin cần cung cấp gồm có họ tên, quốc tịch, địa chỉ liên lạc, thẻ căn cước/CMND.
Một trang web khác cũng rất đáng tin cậy trong quá trình tra cứu thông tin đó chính là gdt.gov.vn - trang điện tử chính thức của tổng cục thuế. Những vấn đề về mã số thuế, hoạt động của doanh nghiệp đó sẽ được thể hiện một cách đầy đủ. Trong đó mã số thuế, tình hình nộp thuế có đầy đủ hay không chắc chắn sẽ mang tới nhiều tin hữu ích cho mọi người, đặc biệt là những ai đang có ý định hợp tác với đơn vị trên. Một con người để có thể chứng minh được bản thân thì cần có căn cước, chứng minh thư,.. Và doanh nghiệp thì cần kê khai các thông tin cần thiết theo yêu cầu. Hãy chú ý rằng những điều này cần được kê khai đầy đủ khi đi đăng ký doanh nghiệp nhé. Vậy còn việc tra cứu những thông tin về doanh nghiệp thì sao nhỉ?