Khi đời sống con người được nâng cao lên thì dịch vụ phục vụ cũng phát triển theo❣ bạn sẽ không còn phải bận tâm đến việc phải đem PC hay Laptop tới những Trung Tâm sửa chữa✤ Chúng tôi sẽ có những kỹ thuật viên với trình độ Đại Học✲ Cao Đẳng๑✲۞ đã công tác nhiều năm trong lĩnh vực sửa chữa máy tính๑ bảo trì hệ thống mạng máy tính~.~ sửa chữa laptop xem thêm: sua may tinh tai nha Chất Lượng
SỬA MÁY TÍNH TẬN NƠI Q. 10
NHANH CHÓNG - CHUYÊN NGHIỆP - GIÁ SINH VIÊN
Tư Vấn Tiếp Nhận Dịch Vụ:
1900 63 6343
Nhấn Phím một: D. Vụ Sửa Chữa máy tính
Bấm Số hai: Gặp Kỹ Thuật Hỗ Trợ
Nhấn Phím 4: Phản Ánh Chất Lượng Dịch Vụ
Bấm Số một: Kế Toán - Hóa Đơn
Email: lienhe@truongthinh.info[img]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAf4AAABjCAMAAAB NPpI+AAAAz1BMVEX////vnAAAYi/ulwDulgCVlZXvmgD758iQkJD0vW+Pj4/woAD6+voAXynulADztFH64LzAwMD42Kfxqiv53bL3z5XwpBf0u mMAVxj99Obp6enzs0v65MHx9/T88N0AZjMAVBBHgl6pqan879agoKDZ2dn1w3nLy8vl7+rb6OFs mH3x8fG90saRtKBhk3X41KGnvrAydEz++vGvxrimpqb99OTCws K1tbXztVjK29HT09Pxqzf2yYoAUQCqxLUZbD2Bpo9xnYNBf1om dUr2y4BWOWneAAAQZ0lEQVR4nO2dCVviOhSGi4FSoC2CyC6gLM qgMtMRXGDUGef//6abfWmbwiiLXvI9z71D0zRt82Y5OUmqZe1BS5BK2ct93NnoM6g GUjZo7PspjPalIkiB0b4fwmhfCk5s2zbV/2DVKPh+bd8PYbQ3zdrt9r6fwcjICKvRziaqHxso+m92uaskyuI F00AKrEyXUNNKNpAjy3fo8NCAhihRg07kUdoswprvMZOS6/AwkVggXSO1U/TyPs+vvvxY7N4J+VwZ5bhG00Af8fH3udDtdUKSm1DZTyfInxbj zvugkCPv2vDxed+fxSTqFwNg1/CrZkfVdBpQ+eBkSbJvWQmshbiDX+VJ9GkSxzzg9KFg++Gn8Qs0 J2fJ75Gr0fROpcdkYUurQH9lrWMpHV/wJA/pt6wKjbmQ0qHXSE8fVrDwgS0E7L4u5m3Pk1V/cXUxN6IKSOlln1hFO/6MncYjuICeVu35MknUfghs24d8sgv48srlALRQDjz4qbZ8hzTP 8D5JIk3xHy9AKAkiUKHxZ+mk90gFNXIxkPHneFjVZrc/ltKxczxqC0ewiyy/7JaUThuw3NKpFsplW1dSfvaOVNVvViL8iBLxg6wOP5SP+Cfjr7 UhM8sa+TGJ2OlTlKvpyoN0UmS4ij82BRSfV8JE/GBqvQt/ijfSH8MfRDLZ13QU514Iv/djPY7vVBJ+G47R9PhTqGFOxl8t2CBn5TRk/L8N2Ax05DvYKZaEgn+kYytaiyT8qK69B79oWz6Iv+GHH0mkrCq C/6h7ti7K9ygJP3LQJuBHuZqIH9Zw2EcutWBs2IdUac6yW7K+Xsb fj+QeS+CB3zIJf7r9TvwQN9X/FX/ZZwYZYBhsZqGhrGL4bRCJl0qXV9T+RTsbYhcyAVKLjoqfA5Xxt 3RFEIiRwky8By/Q7D2Qo+lf8ZMAn73W/xV/Z1pmGtkUWoUGoJ6P4rdzPNppkXXEMA9WmH6WzM4Gvl1IwQGACK lJEQokiHa3Ev6saKBskJaMf9mBGIj3OGUJ0uMperZ/xU9CoNFA9H/FL+mYvkVRDqT4lcft09yCPfVK/G3WmNqgNUWVNYBjQMbTRrBpzp7klAyX8D+IZmlx2u7PAq7495j RpyvIgf+I316Sp2Km5QHgj3szjr8sB9KCkgKzlfgZO5v36lDcH ECwac5WSUFhGS7wB6IAafIspM4G8IM+af4BHaAb/JIC+joguxI/q+hAcfUvmW3Y4jlbsApyhgv8lfgk9NoI/hnpCgFdnmLwS+L426vw95kllbMUnbDrAoG/Jme4wJ9jUdedKtwI/k7WlxMx+CVl0+viZ1VXstGxWPfhZwX+Nslw4hAT+Bf0FkDrKA1 pM/hpGPXPGPySWIVc3fgvNTkTFGi6U4HfIqNC4srh+FlMe2GtqST8 9t9On6lTS8Q/wk9Am60I/kVfqPz/xy89brDkvXFnFX6W65ElXnxAKeEn3S3JcIafty+k3k6l4T0e08 dkYxL+lO0LAZ5yHH7yBNTxG8avpMM6uM+K//fbOhOHSfjtRYuo+NAq8HHb6oHfglfykJiToSXhz0oZzvEzdx5x/zJ/Is/G43DCK/AL2dViYu2ngWkMKoJfToiObhJ8/mvj/7MF/ONf3tsa0ZLxSxOW/L2LK/FX4/oOpClrRCX81CDEWcPxM+PR70spbwJ/mvm5dPhPgciOBPz2Q3bljN8ifHcd/pv6FvD3jrw1Eklu/CNvgOd8VuE/ifEaKVEU/H8BvSwOf0O6bAP44Z2TTT+rQx8B3ViP3waN1RO+WXm2H8/4n8ZHPOuG+XtX2lTX1EbwdyLFHjysnO/n+CONfyx+Oj+AEts6fgh4BX5aZzEpPX74aqvxW53aiaxquqCJe PWtq6736H14wn8T+MvcVcPfexHo8Fc4/lbMeAtrGYffEp52jr+zncYfuRdW4aetPxpyaPGjs2vgD6tf1O5 3OJPljl9/jddPNlabwc9dNSiODch2rXj8U46fWUUPVkhsSNBS8IsM5/gbNL+J6TdlEz5sPPCv+AG11pF3YRV+emvkcNBb/p134YcP9NBZHQnp+dfN+EqWOHXFV4JdnUV+ja8fSVSEH4azQ51 W4Zdm3lKLUzLfwvEra/2WHD8z8COLm6gpYdcU/JQczHAx8GMeAlzc0EJxpCwL/Uf8YNmYYaHHX4Wftf6jOLcPTQcV+3fht6qgqnQINV1xeFWX/3lvr/TETZ3ZhT/rzES47nmotTi7efHqde8c/Yb4u+Twz2PC86x0+4wkTz1TigOTlONsp2xsHXLZ9cWYW8bPMnz J7a5j1uiEMve9+Nf3+lmsq0EJfXCtX5yWEXNQw38cGgx69Rdyw vN6lOetx9YEwl/P8JIf0IKEl3m/njF+/BsdJhgSq71+NJfoWBiLYVBMe1a1R9w9HPb7sIlAiFfBT4oLbCw EfhZVJb0T/AH1Q7a3gT86hmjFR7yK+ALqP/GJ7lFd4P9Ofv1B+M/evCPP+/ECy0DvGuPnh99XPU8C/jZfCsO7+hNe0YVmomqLGT9lbeMx84OAmYq/Qe7gZwX+U9bmVOX5/Z3gp0VP9FDbxW/HL2CI4vdu8Qkt/tf6Uf037A1+orgYf/0b7AYeu7BUaBeOr+Hzz0Waf143O5FrsLXGF4ulJP7HzHWEjDwF PzvKzTj+Disq9kLKnt3gr5A1CKmguAP8Kc3u13/G70LKv/HRIywH11c9dgHsRura6r8GfmaHpXzmxvvL6ybr3QO+qB3Zg2Wx WGNES0g/x+x2bM+p+Gl3m8ravATxEYddOOWFbDf4aePFVqN/Dfw/YXWvu+yE9wrx1+ng8dWjl+qfJ3HG7zjc/POXsNMPlU4wa49SnBYaMPMCgwrASW65zFXFWj+cyyr+gFxu/01x/JW0SAEUFsUa2ifFEtgy/hrFXvta+L1zeu33uneLaj8tDc91fkb3PMkTvqxqsxWBDckZANI ApMWUQBpfI3uLoHWr7NWR1oJyWLSeVQV+bnGSJJR5h23jZ9ZO9 YvhvyXeIzg2JPjpAPHD+HltTtOQ8P4l8TJ0rF+wNREgSuQtCOF nay0l/Me6df7bxx/wVa1fCj8cHBJBK2Cj+HlTzJr/RtzWO3SeDfWzQMefGBAh/JaSHvH1aYvY1vEzv1Xqi+E/El6izeIXtjyN14/lL63szWoKSJqs6gvjz0XxWw+6PTxbx5+VW56vg//lB9PLeLP4Z3ao+e+0Ihsw7XRBGufNYIRIDMAuD+OXfct8h+9fP 74N2Tp+pe/6MvgV+368Jn6f+B4V/C3imvSl9RplnzopAXP0Zx/stHBhAgAWoeUd2VoBKBvcQWHUUO4ABKyqFJPv728sF/AeYT+pHbvYK03ukZIDayRQ2d+f42EF+pZofz/5xfEvfemxW7GZ1KZh+v39cdoO/nNS+7vs4ucxxr+G5Z+tkY9PKF9eXJKwmuy04x+qEHnZqCyL1QL SSXFZiXFeB/3ysnhCYrSW5b7w4NA7iJXgU/EdjFxNmitoZMuny5yqWsxG6UYtnCLUKY0vF5cpD6NvVOtYfXJx jU9hdWrS7ZaxmUSvyf3bN+s+jv+b5xEfvts98l5J5B903E9ngL 796l2hcT8vJiye0Z71cfxoZdgV+0Gm/J7riPybRyv5z95Rb4wO/+DDa1gQtv25GKP1FPX5p9b2+ROX7lX9yHu5ts7wAkHv7dq6uoE DvXPk7IH/PFpjdPgHlwl+2I29xYErxxv/3Sm6bCwXHzGK/xdty2/QZA4UpOqRoT78P/Lv3tb54ZV8yHsBI1nC9NudRiE7Nn2i2bH8WFeXe3i9V3bqpoeK hlfvXn2v40JS9wjfc3rYJYe39NA0/bESA7+dqQGquZEs7fblP7/evimSavDjedfr/riB47rxLfz18sqWev08f6m/dG/Y4TWMJx0aKdp97Q9OIoufNXrtJjbYLl/w516dyZP57th11Xjb/UbcF1aHKuFzi5u6BVZ/amsr+1jR84+dbfIz2prKKaWfB2nNwi5r/FJX1TPd9ZdXOewWj+57IbqqR8x8U/m/vCKT3ro9fq9b2ONntGetv8F7Gzt8jfasL/F5B6NtyeD/JJo83Q8ymbv74U7HwAb/p5B77+SdDJSTz8x3eF+D/zNo6GD2RE6mubMbG/yfQJd5XO/z+D/0c7irOxv8+9cQ08e9vju8QAf5XdV/g3/vmuCGnwN/wg3AjgxAg3/vuof4BxLuJjx2Sru5t8G/b6HKrzb2uP7vpvob/PvW3InU9Qsnk5/s5OZR/GmDf6e6g019yNJr5vN36J/SE2wcLu/vLu4vWWlwn+7v7qTD+VxuJoYlnlKzdHF3UVo1hIjBr/k+dfQvef35h5c00gkZeuGwCaLoOk7+6T6PXALw1z0+MeeHpADc k4JC1cw7tBsZDrAXyclnkgtAJ4wfFDUxI/jRx3mMPioXdvR3sWewCcjdQflLWCoGTsg3NFCshEvYaWDc8zx3 ItFyo9HUB8ofFQUtzbKiseeFVnu8vut1jVQh/BexZ5qEtQMrfB6PBVxMHx3if1H9j8dP3Ug0XsIgIkg9lJW/O5zwJ1y/PV/L+vAXXY2QVuF3Sk3XbUJjcIJHiM4FOiyhUwNLgx83G5mniTt5Q gUmr23/Gyfr/Q0iy/3dNbi3ohX4mf8XVvUJagMuyeEQYX3S4L8QjgQX/2bnZ+WprFw6tN+V6+xG0W+vZ6z87SgZP0LMBKu8wzvyJ4I1Dj8 qJhk+NJBcyKcgJN3Xmx+P1G7e2/Kfaz5graj90vFdRvYGIKxuLP5hXnYkwDDaZByHV3Xq/gSV64WtfLMHZ1sK4XfvB1gXTYTfkcx2NyM149hVDGt1HP65I3f 3zTxLJfJHj8N/xIzpObKq0+DflkL42ZDNGWD8ktUewl/S4idnmCa8EF***f/d4N+ZQvjv2ch+FX597Tf4v5BC+CcZx3Ecg/9QFDH9XKiBwX8girX8Df5DkcF/0HIdhSoJM33/wUgliIUWAF2Ygd9BCFbj8MJu5KmbR/APFCfgfYbhF57AEsPvqG4fkorB/xmFlnmrrT/104fwWxfK5J2Dnb5q2YGFwZkg/JI1UeJOX4P/M8rNhBf2ItfPnRXBfylbCXPCGJcdV42A8PMygReSkvbB4P+UQg t789LGvvs8maQL43fxdD9hjRZ0oKYA9QjO3USkMyT4M3SRVxOd p03ByQfwf/TvdRrpdUGWcZCD5h06QsZaGD/m62Tmw+YTjoOpDnFYCYbhVFDrQPA798PmELuQ2ULSXPhrjb5mu v+xF8a/zp9aNXqn6CKuQenpqTTA67Qw2Qh+3C6gfYAYKrX4S1IYMQNLdN qABvIlA7OU8vF6Gyx0D/SmVn/v43+s2ShB7h3Z2Um8/Zk8aa2b+cgGgBJfwpm/Ywa/WNbpDHBYiZQOGuaIBSOdlvwNr1RN+7G4s9/Kus4jQ3/LmoslvQ5b0GUN8pGtnsO7PCok+cGlCGte5FFgPkPD8MCvlMFhz r2yXSRoCCV+KfDsUcj0+9vXZI4aa8hxIPZtuMOYrT6Tp/n8KVQqJsPL+SUPI24fF4Xt9lMhRh9Rcwi1gb1dqtfP6MBk8B+0 DP6DlsF/0DL4D1oG/0FrbvAfsibMbWh0kHJ382GYbeg/rY4JorpJgoAAAAAASUVORK5CYII=[/img]
Cách nhận biết máy tính hỏng RAM✲ máy hỏng RAM thường có biểu hiện trong những trường hợp sau các bạn làm theo hướng dẫn để khắc phục nhé❈
Máy khởi động mà không vào được windown✦
Nguyên nhân này rất nhiều lỗi gay ra trong đó có cả lỗi hư RAM chỉ còn cách là thay RAM mới
Máy tính đang sử dụng thì bị màn hình xanh
Hiện tượng này 90% là do RAM bị hỏng gây ra lỗi màn hình xanh chỉ còn cách là thay mới vì lỗi RAM thì không thể sửa chữa được nếu có thì chi phí cũng rất cao✦ Chúng ta có thể dùng thiết bị chuyên ngành để kiếm tra xem RAM còn sống hay không✥
RAM hoạt động quá tài thường phát ra tiếng kêu bíp bíp cảnh báo cho bạn không mở thêm các ứng dụng mà hãy tắt bớt các ứng dụng đang chạy để giảm tải cho RAM
Máy khởi động phát ra tiếng kêu bíp bíp✪ khi gặp trường hợp này các bạn đừng lo lắng hãy tháo vỏ máy tính ra sau đó tháo RAM ra lai chùi sạch sẽ và lau chùi cả chỗ giác cắm RAM◕‿✲ nguyên nhân này thường là do chỗ giác cắm tiếp xúc kém với nhau
Chú ý khi thay thế RAM các bạn cần chọn đúng loại hoặc loại RAM phù hợp với manboard nếu không thì các lỗi trên sẽ xuất hiện do vậy mà bạn không biết phương hướng sửa chữa
๑ Xem thêm: sửa máy tính tại nhà quận 7 Nhanh Chóng