Công ty xử lý chất thải công nghiệp tai tp hcm: Để thu hút đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện, TP. Hồ Chí Minh cần có những chế độ ưu đãi về đất đai, hỗ trợ giá mua/bán điện, nguồn vốn, thuế. Đây là việc được đặt ra tại hội nghị chuyên đề kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn bằng kỹ thuật đốt rác phát điện do UBND đô thị công ty ngày 26/11.
Nhà máy đốt rác phát điện Gò Cát
Giải quyết vấn đề môi trường

Theo công bố của Sở tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày phát sinh trên địa bàn khoảng 8.700 tấn, chất thải rắn công nghiệp khoảng 1.500 - 2.000 tấn/ngày, trong đó khối lượng chất thải gian nguy 350 - 400 tấn/ngày và chất thải rắn y tế 22 tấn/ngày. bí quyết xử lý chất thải rắn ngày nay đa phần vẫn là chôn lấp đã không còn ưng ý do biểu lộ những giảm thiểu như lãng phí khoáng sản đất, khoáng sản rác, ảnh hưởng đến môi trường nước mặt, nước ngầm, đất và không khí...

dự đoán khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tăng 5%/năm, đến năm 2020 hơn 10.000 tấn/ngày, đến năm 2025 gần 13.000 tấn/ngày; chất thải rắn công nghiệp tăng 6%/năm, đến năm 2020 gần 1.900 tấn/ngày và đến năm 2025 gần 2.500 tấn/ngày; chất thải nguy khốn tăng 8%/năm, đến 2020 gần 550 tấn/ngày và đến năm 2025 hơn 800 tấn/ngày. Chất thải rắn y tế tăng 10%/năm, đến năm 2020 30 tấn/ngày và đến năm 2025 hơn 50 tấn/ngày. vì vậy, TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư xử lý rác bằng khoa học đốt phát điện là cần nhiều thiết.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, hiện, thành phố đã tiếp nhận đề xuất đầu tư xử lý rác phát điện của 40 nhà đầu tư. Đây là số đề xuất nhiều nhất trong 10 năm qua, biểu thị tâm huyết đóng góp của nhà đầu tư trong công tác bảo vệ môi trường thị trấn.

Nhiều ưu đãi cho cửa hàng đầu tư

Để lôi kéo, thành phố có nhiều chế độ ưu đãi so sánh với nhà đầu tư tham gia xử lý chất thải như: Miễn, giảm tiền thuê đất; cung cấp giá mua, bán điện các dự án phát điện đốt chất thải rắn trực tiếp là 2.114 đồng/kWh, với các dự án phát điện đốt khí thu hồi từ bãi chôn lấp chất thải rắn là 1.532 đồng/kWh...

Dường như chính sách về nguồn vốn với các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu của thành phố, nhà đầu tư thực hiện dự án thu gom, xử lý, tái chế, tái dùng chất thải tập trung bằng hình thức xã hội hóa sẽ được hỗ trợ đa số lãi vay... giá xử lý rác thải công nghiệp

Sau hội nghị này, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ chuẩn bị gần như các thủ tục kêu gọi dự án đầu tư, công bố và báo cáo các quy trình, tiêu chuẩn xét chọn dự án, các chế độ ưu đãi, chương trình kích cầu, hỗ trợ các nhà đầu tư… thị trấn sẽ giao cho các sở, ngành tác dụng chỉ bảo, hỗ trợ các nhà đầu tư đăng ký thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư đã được đề xuất.

Mục tiêu cách thức để xử lý rác hiệu quả, Do đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ tạo cơ hội cho nhà phân phối trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực này theo kỹ thuật tiên tiến, trong đó có khoa học đốt phát điện bằng các chính sách ưu đãi, lựa chọn nhà đầu tư qua đấu thầu công khai, minh bạch. >> Công ty xử lý chất thải công nghiệp

Nguồn tham khảo: