Phim Võ Thuật - Phim Trung Quốc - Anh Hùng Thành Trại - Sctv9 2016

phim anh hung thanh trai Sau một thời gian thì Điêu Lan quay lại tìm lại người chị của mình và chống phá tổ chức không cho chúng gây tội ác nữa khi đó cô gặp Câu Quyền người mà họ đã có tình cảm bấy lâu nay phát hiện ra nơi này đã bị kiềm hãm anh không thể giúp các nguyên nhân cháy nên luôn cảm thấy tự do để đến với sự trợ giúp của người khác.Phim Anh hùng thành trại Như vậy, quyền đánh bắt cá là hai người bạn biết sau đó đã thay đổi cuộc sống của mình như là tác phẩm điêu khắc và Mục Nghinh Phong Lan.
Anh Hùng Thành Trại Các câu hỏi đúng dũng cảm, xảo quyệt Nghinh vị trí quán, võ thuật vững chắc đã hợp tác Phúc lợi tổ chức chống lại các lực lượng điều ác. Hai người làm cho giao dịch kinh doanh bất hợp pháp của xã hội đenhọ. Nhiều người dân vô tội đang đau khổ vì thoát mà.