Xem Phim Vô Song Phổ SCTV9, là bộ phim hứa hẹn sẽ tạo nên những điểm gay cấn, bất ngờ nhơdanf diễn viên tài năng như Lê Diệu Tường, Huỳnh Tông Trạch, Sầm Lệ Hương, Quách Thiện Ni. Nội dung phim bao gồm 3 giai đoạn kể về sự mất tích và huyền thoại 3 nhân vật trong truyền thuyết là: Phán Quan, Cá chép tinh và Rùa tinh.
Các tập tiếp theo của bộ Phim Vô Song Phổ sẽ cho chúng ta thấy nhân vật đầu tiên là Phán Quan một nhân vật hư cấu trong truyền thuyết Châu Á, Phán Quan khi xưa có tên là Lý Lập một trong 72 địa sát tinh của dân tộc, và được xem như là người phát quyết tội cho những linh hồn khi bị đày đọa trong địa ngục.
Là bộ phim đậm chất thần thoại lịch sử thi tài nguyên, dựa trên số tác phẩm của nhiều tác giả và tất cả trà trộn vào nhau để tạo nên sự phá cách để mang theo logic độc đáo đối với lịch sử cổ trang ngay bây giờ.
Xem Phim Vô Song Phổ SCTV9 tập 1