Tình hình bác nào có room này up lên chia sẽ cho em với để up qua room qua Odin

Vào web http://samfirmware.com/ tìm không thấy dành cho P7510 ...