tình hình là mới tậu dc em này đã root máy nhưng không biết là nó có thể up lên dc những rom nào nhỉ, anh em ai biết về con này giúp mình với, hiện tại vẫn đang dùng rom gốc của hàn quốc. thanks