Em cần xin rom stock cho samsung i9008L ,file kennel để root,
Nếu có rom cook tiếng việt thì giúp dùm e luôn
Mong các pro giúp dùm e.Thanks​