Chào các bác,

Vừa qua thì cái laptop mình xài đã lâu đã died mình cần một máy với các mục đích sử dụng:
<ol>
</ol>