một. dòng file Excel điều hành kho hàng đơn thuần
Bạn có thể tham khảo file Excel quản lý kho hàng dành cho đơn vị và các đơn vị sản xuất tại đây (trích nguồn KiotViet)
Trong mẫu file Excel, có đầy đủ các nghiệp vụ liên quan tới nhập kho, xuất hàng, kiểm tra hàng tồn, và xác định danh mục những hàng hóa trong kho.

https://sbiz.vn/en/phan-mem-quan-ly-kho-thong-minh
2. Cần kỹ năng gì để điều hành kho hàng bằng file Excel?
Để điều hành kho hàng 1 bí quyết hiệu quả bằng file Excel, bạn cần vật dụng cho mình một vài kỹ năng như sau
Có hiểu biết căn bản về Excel
Để dùng thuần thục Excel cho công tác, bạn cần nắm vững tất cả những kỹ năng căn bản về Excel. những công thức tính hàm căn bản, cách thức thiết lập dữ liệu, phân chia cột hàng,… trong Excel bạn phải nắm trong lòng bàn tay.

một số hàm căn bản trên Excel:
 • SUM: Tính tổng số liệu
 • AVG: Tính nhàng nhàng tổng số liệu
 • IF: Hàm điều kiện
 • COUNTIF: Hàm đếm số liệu có điều kiện
 • HLOOKUP: Hàm tìm giá trị theo hàng
 • VLOOKUP: Hàm tìm kiếm giá trị theo cột

Tính chỉnh Excel sao cho thích hợp với mô phỏng buôn bán
Với mỗi tổ chức, sẽ có 1 phương thức quản lý hàng tồn kho khác nhau. Bạn cần phải Đánh giá thật kỹ doanh nghiệp của mình, và có các điều chỉnh từ file loại sao cho phù thống nhất.
một số phương thức xuất nhập kho thường thấy của các đơn vị bao gồm:
 • FIFO: Nhập trước xuất trước
 • FILO: Nhập trước xuất sau
 • LIFO: Nhập sau xuất trước
 • JIT: Xác định hàng nhập xuất theo đúng số lượng cần, tại đúng thời điểm.

3. Rủi ro lúc sử dụng Excel để quản lý kho hàng
Excel là phương tiện miễn phí và dễ dùng. Nhưng không vì vậy mà không có những rủi ro khi dùng nó. Dưới đây là 1 số rủi ro khi sử dụng Excel để quản lý kho hàng:

 • Dữ liệu thiếu sự bảo mật, có thể bị đánh cắp hoặc mất bất kỳ lúc nào.
 • Có thể phải nhập dữ liệu thủ công, dẫn đến việc lệch lạc giữa những số liệu khi nhập.
 • Thiếu sự kết nối, đồng bộ giữa những số liệu khi quản lý bằng Excel.
 • Thiếu các chức năng Báo cáo số liệu lúc điều hành kho hàng bằng Excel.

4. biện pháp hạn chế rủi ro quản lý kho hàng trên Excel
Dưới đây mà một số biện pháp nhằm giảm thiểu những rủi ro khi dùng Excel để quản lý kho hàng:
 • sử dụng các phương tiện phần mềm chuyên biệt để thay thế.
 • thận trọng và rà soát đa dạng lần lúc nhập số liệu vào Excel.
 • liên kết các số liệu giữa các tab, các sheet trên Excel.
 • sử dụng những giải pháp bảo mật lúc điều hành kho hàng trên Excel.
 • dùng những dụng cụ bổ trợ để Thống kê số liệu. các phương tiện này phải có chức năng nhập số liệu từ Excel.