Ngoài các xử lý khe hở giữa mái tôn và tường bằng keo chống thấm thì có thể sử dụng cách chống thấm khe tường với mái tôn bằng xi măng nếu trộn vữa xi măng làm hồ dầu. Tuy nhiên, cách nhanh nhất và hiệu quả đó là sử dụng các miếng dán chống thấm mái trần để sửa chữa các khe hở tường và mái tôn trần nhà.

Xem thêm các bài viết về các loại sản phẩm chuyên chống thấm của chúng tôi tại https://vatlieuchongtham247.com/hype...urethane-bitum

Cách xử lý mái tôn bị dột như sau: Làm vệ sinh bề mặt tường bằng chổi sắt để tăng độ kết dính khi dán keo. Dùng chổi quét thường để quét mái tôn sạch sẽ. Bơm keo chống thấm mái trần tại vị trí có khe hở giữa tường và mái tôn để bít lỗ hở. Nên cho thêm keo ở vị trí mái tôn đang kê tiếp giáp với tường để chống thấm và cũng tránh côn trùng chui vào làm tổ.Xem thêm các bài viết về các loại sản phẩm chuyên chống thấm của chúng tôi tại màng chống thấm gốc xi măng LEAFSEAL WP502


Tạo lòng máng mái tôn để tránh thấm dột xối mái tôn: Làm cong miếng tôn dạng dốc 30 - 35 độ tính từ phía tường về mái. Sau đó kẻ đường thẳng trên tường và mái tôn để làm cho độ dốc đều, nước chảy tốt. Vị trí cuối tiếp giáp với tôn ở vị trí sóng âm để việc thoát nước tốt nhất.

Cuối cùng dùng khoan bắt vít cố định tôn và tường, xà gồ mái tôn để dán và giữ keo chống thấm ở vị trí tôn và tường tốt nhất. Bơm keo silicon chống thấm vào vị trí tiếp giáp tôn với xi măng và keo dán tôn với mái tôn.

Xem thêm các bài viết về các loại sản phẩm chuyên chống thấm của chúng tôi tại màng chống thấm gốc Polyurethane - Bitum
Hoặc có thể xử lý khe hở giữa mái tôn và tường nhà với màng chống thấm: Đây là cách hiệu quả nhưng ít áp dụng vì chi phí cao, thi công khó do sử dụng miếng dán màng chống thấm mái trần bằng nhiệt độ cao (khò nhiệt) để phủ khe hở.
Đối với mái tôn bị thấm dột do khe hở tiếp giáp các tấm tôn chồng lên nhau (khe hở tiếp giáp) có thể áp dụng cách chống thấm dột mái tôn như sau:

Trường hợp có khe hở không rỉ sét: Dùng vật liệu chống dột mái tôn là keo silicon gắn mép tấm tôn trên và dưới lại. Sau đó đặt lên trên hàng gạch để giữ cố định cho keo có thời gian kết dính rồi bỏ gạch xuống khỏi mái khi hoàn thành.