Từ bản vẽ bể bơi, nội dung quy trình xây dựng bể bơi mới được phổ biến cho công nhân xây dựng để họ có thể nắm được những yêu cầu gì, lưu ý gì, thời gian hoàn thiện trong bao lâu. Từ đó mới đưa ra phương hướng triển khai sao cho phù hợp và kịp tiến độ để vừa ý chủ đầu tư nhất có thể.

Xem thêm các dịch vụ xây dựng bể bơi của chúng tôi tại https://beboiviethan.com/sua-chua-be...na-hong-duong/

Giống như xây nhà, quy trình xây dựng bể bơi cũng có những bước khá tương đồng như làm móng, làm nền, chống thấm, đóng gạch,... Tuy nhiên quy trình xây dựng bể bơi cũng có những khâu khác biệt hoàn toàn với mọi công trình khác.

Xem thêm các dịch vụ xây dựng bể bơi của chúng tôi tại https://beboiviethan.com/
Quy trình xây dựng bể bơi đầu tiên sẽ được lên trên bản thảo và thỏa thuận giữa bên chủ đầu tư và tư vấn thi công. Bản vẽ là sự đồng thuận tuyệt đối và đồng ý với những thiết kế, triển khai trong tương lai khi bắt đầu xây dựng bể bơi.
Xem thêm các dịch vụ xây dựng bể bơi của chúng tôi tại https://beboiviethan.com/sua-chua-be...i-nhanh-chong/Giai này này tương tự cho cả hồ bơi bê tông và công nghệ sợi thủy tinh composite. Đất được đào lên tạo hình dạng, độ sâu theo thiết kế ban đầu, bạn phải chắc chắn rằng đất, xà bần đã có chổ để loại bỏ theo đúng quy định.

Trước khi chuẩn bị đào đất, nhóm kỹ sư chúng tôi sẽ sử dụng vôi hoặc sơn chuyên dụng phác họa lên vị trí, kích thước thực tế và hình dạng của hồ bơi.

Thời gian hoàn thành: Từ vài giờ đến vài ngày tuỳ thuộc vào quy mô hồ bơi, thiết bị được sử dụng để đào, loại đất và phương tiện loại bỏ xà bần, đất thừa.
Đây là giai đoạn mà các công nhân trực tiếp thi công sẽ cho đá (thường dùng là 4x6) rải trước tiếp xuống đáy hồ, dầy khoảng 10 -15 cm.

Nó có chức năng, chống mất nước cho xi măng, bảo bệ cốt thép trong quá trình thi công khỏi bùn đất và tạo mặt bằng để thi công tiếp.

View more random threads: