Theo quy định tại Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần là doanh nghiệp có các đặc điểm sau:
Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
Cổ đông có thể là tổ chức, có thể là cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và bổn phận tài sản khác của doanh nghiệp trong khuôn khổ số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập.
Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp độc nhất được quyền phát hành cổ phiếu và dự huy động vốn trên thị trường chứng khoán.


1. Chuẩn bị giấy tờ thành lập công ty cổ phần:
– Chuẩn bị 02 CMND/Hộ chiếu/căn cước công dân sao y công chứng không quá 3 tháng của tất cả các cổ đông góp vốn.
- Quyết định thành lập, Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân chủ nghĩa hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
- Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
- Chuẩn bị kê khai thông báo thành lập công ty cổ phần:
+ Chuẩn bị đặt tên công ty cổ phần: Tên công ty sẽ bắt đầu bằng: Công ty Cổ phần + Tên riêng. Ví dụ: Công ty Cổ phần thương nghiệp Dịch vụ ABCD, Công ty Cổ phần sinh sản Thương Mại XYZZ
+ Chuẩn bị địa chỉ công ty cổ phần: Chọn địa chỉ công ty có số nhà, đường, khu phố, quận. huyện… rõ ràng. Không được đặt địa chỉ tại những tầng chung cư có chức năng để ở, chỉ có thể đặt ở những lầu tại chung cư có chức năng kinh doanh thương nghiệp.
+ Chuẩn bị đăng ký ngành nghề kinh dinh hoạt động hiện tạicông ty
+ Chuẩn bị đăng ký mức vốn điều lệ: Đăng ký vốn điều lệ trên 10 tỷ đóng lệ phí môn bài 3 triêu/năm. Đăng ký vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống đóng lệ phí môn bài 2 triệu/năm.
+ Chuẩn bị người đại diện theo pháp luật là ai trong số các cổ đông? Hoặc có thể chọn lọcngười khác không nằm trong danh sách cổ đông góp vốn làm người đại diện theo pháp luật (người đại diện theo pháp luật có thể đứng chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc/ Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc chức danh quản lý khác quy định tại điều lệ công ty).


2. Các bước đăng ký công ty cổ phần
Để bạn nắm hình dung được toàn bộ quy trình mở công ty cổ phần, Trung tâm xin giới thiệu
tổng quan 6 bước thành lập doanh nghiệp cổ phần:
Bước 1: Soạn thảo hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ và đợi kết quả từ Phòng đăng ký kinh doanh

+ Trường hợp đăng ký trực tiếp:
Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán
[size=4]lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh dinh trao Giấy biên nhận.
+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
Người đại diện theo pháp luật kê khai thông báo, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và nộp lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Sau khi hoàn tất việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo luật pháp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy má chứng nhận cá nhân