Công bố mỹ phẩm trước khi đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ khiến khách hàng tin tưởng lựa chọn, từ đó tạo dựng được thương hiệu cá nhân. Tuy nhiên thủ tục để được công bố mỹ phẩm lại liên quan đến các điều luật, quy định trong pháp luật nhà nước nên bạn gặp rất nhiều khó khăn?
https://viettinlaw.com/dang-ky-luu-hanh-my-pham.html
#congbomypham
#congbonhapkhau
#thutuccongbomyphamnhapkhau
#huongdancongbomypham
#viettinlaw
#dichvucongbomypham