Dịch thuật công chứng là một kênh dịch vụ chuyển tiếng nói của những tài liệu mang con dấu pháp luật của một đơn vị hoặc một cơ quan nào đó qua một ngôn ngữ đích theo nhu cầu của công ty (dịch thuật). sau đó, các tài liệu này sẽ được mang lại Phòng Tư pháp (thường là trong phòng nước) để chứng nhận rằng bản dịch đó là chuẩn xác đối với tài liệu gốc (công chứng) có chữ ký của người dịch (đã được niêm yết tại phòng Tư pháp.
dịch thuật tiếng pháp
Trước đây, việc dịch thuật công chứng được thực hành hoàn toàn tại các Phòng Tư pháp cấp thị xã, quận. tuy nhiên việc làm cho này có tương đối nhiều chưa ổn như giá tiền cao, thời kì chờ đợi làm cho giấy tờ và nhận thủ tục kéo dài, những vấn đề về chất lượng bản dịch,...
dịch vụ dịch thuật công chứng
bây giờ, theo Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ sở hữu hiệu lực thực thi từ ngày 1/7/2007 về cấp bạn dạng sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ phiên bản chính,chứng thực chữ ký[1], văn bản hợp pháp, hợp thức rất có thể được dịch bằng người dịch thuộc những tổ chức, công sở dịch thuật công chứng đã được chứng thực và đăng ký tại Phòng Tư pháp cấp thị xã, quận, tiếp nối sẽ đc công chứng tại các phòng tư pháp này and văn bản trọn vẹn đầy đủ tính pháp lý. Việc này giúp người dân chủ động hơn & sở hữu thêm chọn lựa cho việc dịch thuật công chứng các văn bạn dạng thủ tục của tớ.