Mặc dù tên của hiệp hội này bao gồm từ "Cảnh sát trưởng", đây thực sự là một tổ chức dành cho nhiều sĩ quan cảnh sát cấp cao, thám tử chuyên nghiệp hà nội khác trên khắp tiểu bang New York. Được tổ chức trở lại vào năm 1901, Hiệp hội đã phát triển bao gồm hàng ngàn thành viên trong lực lượng cảnh sát đang hoạt động trên khắp tiểu bang New York.

Tổ chức này cung cấp các khóa đào tạo và phát triển chuyên nghiệp liên tục cho các thám tử tìm người ở tất cả các cấp, có thể giúp bạn học các kỹ năng mới để sử dụng trong lĩnh vực này, hoặc thậm chí nâng cao thứ hạng của bạn. Bạn cũng sẽ có khả năng kết nối với các sĩ quan khác tại hội chợ cảnh sát, nơi các sĩ quan tập trung để thảo luận về những tin tức mới nhất và cơ hội nghề nghiệp. Trên hết, các chuyên gia lập pháp của Hiệp hội sẽ làm việc để bảo vệ tiền lương, lợi ích và các quyền khác của bạn tại các cơ quan lập pháp tiểu bang và địa phương của New York.

Có niên đại từ năm 1934, NYSSA hiện đang phục vụ hàng ngàn cảnh sát trưởng trên khắp tiểu bang New York. Tổ chức này tồn tại để phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau cho các thành viên của mình. Ví dụ, nó cung cấp một lịch rộng lớn các khóa đào tạo và hội thảo đặc biệt cho các chuyên ngành và chứng chỉ khác nhau; nó sẽ kết nối bạn với một luật sư hàng đầu nếu bạn cần;

Nó sẽ thiết lập cho bạn các ưu đãi và giảm giá độc quyền từ các doanh nghiệp trên toàn tiểu bang; và nó sẽ cho phép bạn kết nối với các cảnh sát trưởng khác, điều này có thể dẫn đến cơ hội việc làm hoặc cơ hội thăng tiến mà bạn không bao giờ có được trong bộ phận của mình. Bạn cũng sẽ được tham gia vào các hoạt động từ thiện và các chương trình cộng đồng khác, điều này sẽ giúp thúc đẩy thiện chí của công dân đối với bạn và cơ quan của bạn.

>> Tham khảo thêm bài viết: Chi phí thuê thám tử theo dõi chi tiết theo từng dịch vụ tại thám tử VDT