Ở Việt Nam, không có yêu cầu giáo dục chính thức để trở thành một thám tử điều tra, một bằng cấp về tư pháp hình sự có thể có lợi. Trên thực tế, hầu hết các thám tử ở Việt Nam đều không có bất cứ bằng cấp gì khi được thuê, mặc dù nhiều công việc chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp trung học hoặc tương đương. 1 cựu nhân viên thực thi pháp luật đôi khi lấy kinh nghiệm họ có được trong việc thực thi pháp luật và đưa nó vào một nghề nghiệp mới với tư cách là một dịch vụ thám tử. Nhưng đa số các thám tử đều khao khát khác bước vào nghề sau khi lấy được bằng đại học.

Hầu hết các quốc gia ngoại Việt Nam đều yêu cầu các dịch vụ thám tử chuyên nghiệp phải có giấy phép hành nghề. Các thám tử này đều phải ít nhất 18 tuổi (21 ở các khu vực pháp lý được lựa chọn) và thường không có tiền án. Để trở thành một dịch vụ thám tử uy tín, bạn có thể mong đợi các bước tương tự như sau:

Tham dự một chương trình cấp bằng và / hoặc tích lũy kinh nghiệm trong một lĩnh vực liên quan. *
Có được giấy phép từ tiểu bang nơi bạn dự định làm việc.
Phỏng vấn một cơ quan điều tra tư nhân.
Được lấy dấu vân tay và gửi đến kiểm tra lý lịch.
Được thuê làm điều tra viên tư nhân.
Được đào tạo về công việc một khi được thuê.

* Mặc dù không bắt buộc phải có bằng cấp hoặc để có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cả hai bước này có thể giúp các nhà điều tra tư nhân tương lai được mong muốn hơn.

** Kiểm tra với tiểu bang của bạn để biết thêm chi tiết. Nếu bạn có kế hoạch mang vũ khí, bạn phải xin giấy phép này.
Xin lưu ý rằng bằng cấp không thể đảm bảo việc làm hoặc thăng tiến nghề nghiệp. Đào tạo hoặc giáo dục học viện bổ sung có thể được yêu cầu cho các công việc thực thi pháp luật.

Đào tạo điều tra viên tư nhân
Nhiều nhà điều tra tư nhân tìm hiểu các hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước bằng cách đào tạo trong công việc. Các thám tử tư khao khát có thể tìm thấy các vị trí cấp đầu vào trong một dịch vụ điều tra tư nhân và học hỏi từ các PI dày dạn hơn.